Przydomowa oczyszczalnia ścieków - Śląsk

Zaawansowany rozwój technologii w wielu obszarach życia sprawił, że wiele osób decyduje się na efektywny i ekologiczny system oczyszczania ścieków na potrzeby indywidualne. Dzięki ofercie EKO-LUX każdy klient może liczyć na: najwyższą jakość świadczonych usług, pełne wsparcie merytoryczne, konkurencyjne ceny oraz dowóz oczyszczalni w dowolny region kraju. Szereg atutów sprawia, że taka propozycja cieszy się coraz większą popularnością. Dlatego warto skorzystać z prezentowanych możliwości i wybrać przydomową oczyszczalnię ścieków.

Wiele regionów kraju, w tym również mieszkańcy Śląska korzystają już z praktycznych rozwiązań w obszarze magazynowania oraz neutralizowania nadmiaru nieczystości. Przydomowe ścieki nie będą już więc żadnym problemem z uwagi na dostępną za pośrednictwem naszej firmy ofertę.

Specyfika działania systemu

Efektywna, przydomowa oczyszczalnia ścieków opiera swoje działanie o konkretne rozwiązania technologiczne. Kluczowym elementem jest w tym przypadku przede wszystkim reaktor biologiczny, składający się z komór: denitryfikacji, nitryfikacji oraz osadu wtórnego. Wśród poszczególnych procesów można wymienić między innymi: wstępną sedymentację, rozkład substancji zawartych w ściekach przez mikroorganizmy beztlenowe, przepływ ścieków do komory nitryfikacji, systematyczne odnawianie się złoża bakterii oraz końcową sedymentację osadu. Dzięki temu przyszły posiadacz biologicznej oczyszczalni może zapoznać się z zastosowanymi rozwiązaniami, wedle których działają przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Kompleksowe instrukcje montażowe

Każdy klient naszej firmy może liczyć na merytoryczne wsparcie specjalistów w procesie instalacji szamba ekologicznego na Śląsku. Można ją przeprowadzić we własnym zakresie, jednak należy stosować się do załączonej instrukcji. Tylko wtedy można liczyć na 10-letnią gwarancję producenta, którą został objęty ten system. Wśród najważniejszych zasad trzeba uwzględnić: odpowiednią wielkość wykopu; oczyszczenie go z gruzu, cegieł i kamieni; wykonanie poziomej podsypki z piasku; prawidłowe ustawienie otworu wlotowego; wypoziomowanie zbiornika; stworzenie 30 cm podsypki, wypełnienie zbiornika wodą oraz zakrycie otworów inspekcyjnych deklami.

Podstawowe reguły konserwacji instalacji

Nie można również zapominać o cyklicznej konserwacji biologicznej oczyszczalni ścieków. Optymalne użytkowanie szamba ekologicznego przekłada się na trwałość oraz niezawodność takiej instalacji, więc należy dołożyć wszelkich starań, by utrzymywać ją w dobrej kondycji. Przede wszystkim należy pamiętać o: okresowej kontroli stanu odpływu, właściwej regulacji natlenienia, uzupełnianiu kultur mikroorganizmów oraz usuwaniu raz do roku osadu z pierwszej komory i kożucha. Trzeba również cyklicznie sprawdzać szczelność systemu. Biologiczna oczyszczalnia to rozwiązanie ekologiczne i ekonomiczne jednocześnie.
Skontaktuj się z nami już dziś!