Przydomowa oczyszczalnia ścieków - Małopolska

Niezawodna, przydomowa oczyszczalnia ścieków może być istotnym wsparciem dla wielu mieszkańców naszego kraju, również osoby mieszkające w Małopolsce. Chodzi o gospodarstwa domowe, pozostające poza miejskim systemem kanalizacji. Dzięki EKO-LUX mogą one zdecydować się na innowacyjne oraz w pełni skuteczne rozwiązanie w postaci ekologicznego systemu. Należy zainwestować w sprawdzoną instalację, która spełni wszystkie oczekiwania potencjalnego nabywcy, a jednocześnie da nam gwarancję długiej i sprawnej pracy.

Podstawowe zasady działania

Każda przydomowa oczyszczalnia ścieków musi działać w sposób niezawodny, a jednocześnie dopasowany do potrzeb konkretnego użytkownika. Oczyszczalnia musi również spełniać niezbędne normy i konkretne parametry. Wynikają one z charakterystycznej budowy takiego systemu, a także zastosowania optymalnych rozwiązań technologicznych. Stąd należy wspomnieć o fundamentalnej roli, jaką spełnia reaktor biologiczny. Składa się on z trzech komór: denitryfikacji, nitryfikacji oraz osadu wtórnego. Wśród następujących po sobie procesów zachodzą między innymi: wstępna sedymentacja, rozkład substancji zawartych w ściekach, przepływ do komory nitryfikacji, systematyczne odnawianie się złoża oraz końcowa sedymentacja osadu. Biologiczna oczyszczalnia ścieków działa w ten sposób w pełni optymalnie.

Eksploatacja systemu

Aby zaprezentować specyfikę funkcjonowania takiej instalacji trzeba podkreślić, że biologiczna oczyszczalnia musi działać wedle ściśle określonych reguł. Są one szczegółowo zaprezentowane w instrukcji, a ich przestrzeganie przekłada się na żywotność i poprawność działania całego systemu. Wśród najistotniejszych zasad należy wymienić: okresową kontrolę stanu odpływu, właściwą regulację natlenienia, uzupełnianie kultur mikroorganizmów oraz usuwanie raz do roku osadu z pierwszej komory i kożucha. Wtedy wszystkie, przydomowe oczyszczalnie ścieków działają w pełni optymalnie.

Możliwości zewnętrznego dofinansowania instalacji

Potencjalnych użytkowników z pewnością ucieszy informacja, że taka inwestycja wiąże się z możliwością uzyskania zewnętrznego dofinansowania. Pozwoli to znacząco obniżyć koszty powstania szamba ekologicznego w Małopolsce, a co za tym idzie zyskać wymierne oszczędności. Należy jedynie zwrócić się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, by aplikować do programu: „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego". W ten sposób szambo ekologiczne również i w Małopolsce staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem. Tym bardziej że zwrot może wynieść nawet do 45% całościowych kosztów.
Skontaktuj się z nami już dziś!