Oczyszczalnia typu BIO-EKOLUX spełania wymagania do 45% dofinansowania z WFOŚiGW!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) realizuje program pt. „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego", który wspiera właścicieli domów jednorodzinnych położonych na terenach nieskanalizowanych w rezygnacji z tradycyjnych szamb. Program został ogłoszony 25 lipca 2011 r. i będzie wdrażany aż do grudnia 2015 r. Budżet ww. programu to 150 mln zł przeznaczonych na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

Jaką część kosztów inwestycji sfinansuje Fundusz Ochrony Środowiska?

Inwestycje osób fizycznych [indywidualnych] mogą być dofinansowane przez właściwy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie jest dostępne w formie bezzwrotnej dotacji w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 7 500 zł dla oczyszczalni o przepustowości do 5 m3/d i nie więcej niż 10 000 zł dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5 m3/d.

Koszty kwalifikowane obejmują:Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, ale tylko biologicznych!

Dofinansowanie WFOŚiGW dotyczy wyłącznie urządzeń, które oczyszczają ścieki na drodze procesów biologicznych. Zatem dofinansowane mogą być tylko przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków (PBOŚ) zgodne ze zharmonizowaną normą europejską PN EN 12566-3+A1:2009 i znakowane znakiem bezpieczeństwa CE.

Składanie wniosku - na co zwrócić uwagę?

Przy składaniu wniosku o dofinansowanie budowy oczyszczalni należy dołożyć wszelkich starań, aby wszystkie wymagania formalne zostały spełnione. Informacje dot. wymaganych formalności można znaleźć na stronie www właściwego dla lokalizacji inwestycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Oto "dofinansowanie w kilku krokach", tzn. sprawy którymi należy się zająć w kolejnych etapach starań o dofinansowanie:

O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność składania kompletnych wniosków aż do wyczerpania przewidzianego limitu funduszy. Po zaakceptowaniu wniosku między beneficjentem a WFOŚiGW zostaje podpisana umowa, w której określone są warunki udzielenia, rozliczenia i wypłaty dofinansowania.