Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Główne zalety


Oczyszczalnie BIO-EKOLUX to urządzenie, w których znajduje się samooczyszczające się złoże biologiczne, niskoobciążony osad czynny oraz układ napowietrzania drobnopęcherzykowego. Ten hybrydowy system w unikalny sposób łączy pozytywne cechy złoża biologicznego i osadu czynnego, eliminując przy tym wady oczyszczalni opartych wyłącznie na technologii osadu czynnego.

Dzięki wysokiej skuteczności oczyszczania ( 97% sprawności ) woda pościekowa spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2006 roku może być bezpośrednio odprowadzana do rowu, rzeki, studni chłonnej, itp. bez ryzyka skażenia.

Oczyszczalnie typu BIO-EKOLUX posiadają najnowszą normę : EN 12566-3:2005 + A2:2013, wydaną przez jedną z najlepszych jednostek certyfikujących w Europie TÜV SÜD. Urządzenie było poddawane rygorystycznym testom w notyfikowanym laboratorium, co stanowi wyjątkowość produktu.

Ekologiczne oczyszczalnie ścieków

Bezodpływowe zbiorniki na ścieki, są całkowicie bezpieczne dla środowiska, w trakcie ich używania do otoczenia nie uwalniają się żadne szkodliwe substancje.

Skuteczność oczyszczania

 • BZT5: 95,7% / 19.3mgO2/l
 • CHZTCR: 90,3 % /102,9 mgO2/l
 • Z: 97,4 % / 13,4 mg/l
 • N-NH4+: 35,3 % 24,3 mg/l
 • Pogólne: 31,5 % 4,9 mg/l

Norma PN 12655-3

 • do cieku wodnego, rowu, rzeki
 • do studni chłonnej
 • do studni chłonnej w nasypie
 • do drenażu lub tuneli drenażowych
 • do tuneli drenażowych w nasypie

Zapewniamy

 • pomoc w sporządzeniu dokumentacji
 • naniesienie oczyszczalni na mapkę
 • transport
 • montaż
 • serwis
,

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Wyniki badań

Posiadamy obszerne wyniki badań, które jesteśmy w stanie przedstawić. Każdy klient może poprosić o przedstawienie wyników badań. Na rynku jest duży wybór oczyszczalni biologicznych, ale nie wielu producentów może wystawić deklarację zgodności CE i jest w stanie udowodnić jakość swojego produktu. Jeśli nie posiadają takowych badań oznacza to, że wprowadzają do sprzedaży towar nielegalnie i zgodnie z prawem podlegają karom finansowym.
Kara krajowego urzędu nadzoru rynku wynosi 100 tys. zł, nakaz wycofania produktu z rynku oraz nakaz odkupienia produktu od wszystkich nabywców za cenę za jaką produkt został sprzedany.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków

Główne zalety

Posiadamy obszerne wyniki badań, które jesteśmy w stanie przedstawić. Każdy klient może poprosić o przedstawienie wyników badań. Na rynku jest duży wybór oczyszczalni biologicznych, ale nie wielu producentów może wystawić deklarację zgodności CE i jest w stanie udowodnić jakość swojego produktu. Jeśli nie posiadają takowych badań oznacza to, że wprowadzają do sprzedaży towar nielegalnie i zgodnie z prawem podlegają karom finansowym.
Kara krajowego urzędu nadzoru rynku wynosi 100 tys. zł, nakaz wycofania produktu z rynku oraz nakaz odkupienia produktu od wszystkich nabywców za cenę za jaką produkt został sprzedany.
Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Czyli użytkowników POŚ nie można zmusić do przyłączenia w przeciwieństwie do użytkowników szamba, których cena jest porównywalna.