Do pobrania

Nie wszystkie instalacje wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Należy do nich budowa przydomowej oczyszczalni BIO-EKOLUX o przepustowości dobowej do 4,2m3. Należy jedynie na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem instalacji zgłosić taki zamiar w wydziale budownictwa w starostwie powiatowym (właściwym dla lokalizacji inwestycji).

Wymogi prawne dotyczące uzyskania zgody na budowę oczyszczalni ścieków są nieco zróżnicowane w zależności od regionu kraju. Poniżej podajemy jak powinno wyglądać zgłoszenie budowy oczyszczalni w starostwie:

Jeżeli planowane jest odprowadzenie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, to wraz z wnioskiem zgłoszenia budowy należy złożyć:


W przypadku, gdy oczyszczalnia ma działać przy budynku usługowym lub produkcyjnym wymaga się:

Jeżeli starostwo powiatowe zażąda projektu na budowę oczyszczalni, należy:

Ponadto w razie większego zużycia wody: